بخش اعتبارسنجی سپیدکالا پس از احراز شما و در صورت معتبر بودن حساب معرفی شده در ثبت نام زیر ، ثبت نام شما را تائید و این امکان را برای شما فراهم می‌نماید تا بتوانید به راحتی کالای مورد نظر خود را تا سقف اعتبار تعیین شده به صورت اقساط خریداری نمایید.

لطفا برای ادامه روند اعتبارسنجی، اطلاعات فیلدهای زیر را با دقت تکمیل نموده و پس از حداقل 24 ساعت ، کارشناسان ما با تماس با شما، شما را از روند بررسی درخواستتان آگاه خواهند کرد. لذا خواهشمند است تلفن همراه و ایمیل خود را با دقت وارد نمایید. دقیق بودن اطلاعات به سرعت روند اعتبارسنجی کمک خواهد نمود.

  1. درصورتیکه قصد خرید بوسیله سفته، چک موردی یا کسر از حقوق را دارید پر کردن فیلد “شماره حساب حقوق یا پس انداز” الزامیست در صورت وارد نکردن اطلاعات مربوط به فیلد مذکور ثبت نام شما رسیدگی نخواهد شد. با معرفی حسابهای دارای گردش و معدل بالاتر از شانس قبولی بیشتری برخوردار خواهید بود.
  2. در صورت خرید بوسیله چک هدف از پر کردن فیلد ” شماره حساب حقوق یا پس انداز” این است که کارشناس اعتبارسنجی توان اعتباری حساب مذکور را نیز سنجیده تا در صورتیکه حساب جاری شما به تنهایی دارای حد نصاب کافی جهت قبولی مبلغ مورد تقاضای شما نباشد از قدرت حساب پس انداز و یا حقوق شما جهت رسیدن به حدنصاب قبولی استفاده نماید چرا که در بسیاری موارد افراد به جای توقف پول در حساب جاری ، بیشتر در حساب پس انداز گردش ایجاد مینمایند و طبعا علاوه بر دریافت سود معدل بهتری ایجاد میگردد بنابراین با معرفی حسابهای قوی‌تر شانس بیشتری در قبولی ثبت نام خواهید داشت.
  3. در صورت ارائه کسر از حقوق ، هنگام خرید یکبرگ چک ضمانت معادل کل مبلغ وام نیز از شما دریافت میگردد و بدیهی است پس از پایان اقساط به شما عودت داده میشود. در نظر داشته باشید که در حالت خرید با گواهی کسر از حقوق پردازنده اقساط خود شما هستید و قسط از حقوق شما کسر نمیگردد و اخذ گواهی تنها جهت تضمین پرداخت قسط توسط شما می‌باشد.
گفتگوی آنلاین با کارشناسان
ارسال پیام